#03 Juli 2009

Inzet online video heeft effect!

Inzet online video heeft effect!

Online video heeft een duidelijke toegevoegde waarde bovenop de tv campagne, zo blijkt uit een gezamenlijk onderzoeksinitiatief van Ster, Microsoft Advertising en Mindshare, uitgevoerd door…

…in de Schijnwerper: Anne Slaats, Brabantia

…in de Schijnwerper: Anne Slaats, Brabantia

Iedere maand leggen wij tien vakgerelateerde maar persoonlijke vragen voor aan één van onze klantrelaties. Deze maand vroegen wij Anne Slaats, Communicatie Manager Brabantia, onder andere naar haar beste campagne, favoriete Brabantia product en ambities voor
de komende vijf jaar.

Jhon van der Ceelen: Dichter bij de Mensch

Adverteren doe je om je doelgroep in beweging te krijgen. Je wilt vooraf alles over die mensen weten om te bepalen waar je moet adverteren. Vervolgens wil je dan weten hoeveel mensen je hebt bereikt en beraakt en in welke mate. Adverteren is mensenwerk, (juist) ook op internet. En wat gebeurt er wanneer je met digitale uitgevers c.q. saleshouses over adverteren praat? Dan praten we volledig langs elkaar heen.