Column: Samen op reis naar dezelfde bestemming

Column: Samen op reis naar dezelfde bestemming

We zien het helaas nog regelmatig: Bij eenzelfde campagne viert de ene afdeling succes, omdat de merkdoelstellingen ruim zijn behaald. Terwijl op datzelfde moment een andere afdeling het een slechte campagne vindt, aangezien de conversie zwaar is achtergebleven (hún primaire doelstelling). Of juicht de AV afdeling omdat we het aantal GRPs ruim hebben behaald, terwijl de campagneherkenning achterblijft.

Door: Saskia Caelen, Client Leadership Partner

Dat kan gebeuren omdat partijen nog teveel lopen op eigen (deel) doelstellingen. Simpelweg omdat er vaak geen heldere briefing is, of omdat er teveel ruimte in de briefing is voor verschillende interpretaties. Of dat het creatieve bureau vast gebrieft wordt, waardoor het concept (en niet de consument) de basis is voor de invulling van een campagne. Maar ook omdat de belangen van individuele partijen soms nog te groot zijn, zowel bij de verschillende afdelingen van de adverteerders zelf als ook bij externe partners.

Hierdoor kan een creatief of social bureau zich volledig verliezen in de ontwikkeling en productie van een prachtige sociale activatie – bij een campagne met een zware salesdoelstelling.
Gaan we helemaal op in de magie van creatie en kiezen we toch voor die 60” TVC – waarna er niet meer genoeg budget is deze effectief in te zetten.
Of streven we naar een heel goed CPC resultaat – terwijl het in de campagne draait om een awareness doelstelling.

Vraag is hoe je de kracht, kennis en bovenal de passie van iedere betrokkene kan behouden, maar wel voor één en hetzelfde einddoel. Dat wordt steeds belangrijker nu er vaak veel specialisten bij betrokken zijn, die allemaal vanuit hun expertise acteren.

En de creatieve bureaus de ommezwaai gaan omarmen dat het niet meer primair gaat om een TVC, maar dat we de contactmomenten met de consument moeten invullen, waardoor er meer dan ooit echt behoefte is aan een sterk middelenvrij concept.

Bij Mindshare kijken we daar op een eenvoudige manier tegen aan: het is een weg die we samen rijden, waarbij iedereen een duidelijke rol heeft om naar dat ene eindpunt te gaan – de Road to Adaptive. De klant heeft de lead aan de start van de reis, met een heldere marketingdoelstelling. We stappen allemaal samen in de auto om op reis te gaan, maar er kunnen elke keer maar 2 partijen in de driverseat zitten. Bij de strategische invulling zijn dat de strategische partners, Mindshare en het creatieve bureau. Als de strategische koers helder is, zitten de specialisten aan het stuur zodat we de beste invulling krijgen van de strategie.

Samenwerking, met één helder einddoel en een strakke regie is de sleutel tot succes. We gaan met z’n allen op reis, iedereen weet waar we naar toe gaan en iedereen kent zijn bijdrage daarin. Als dat helder is, is er ook volop ruimte voor creativiteit en experimenten, zodat we niet in een cirkeltje blijven draaien en doen wat we altijd gedaan hebben, maar voorop blijven lopen in deze dynamische wereld. Wat we gelukkig al met veel van onze klanten en partners doen!

 

2

Share This Post

Leave a reply