Het belang van geïntegreerde Communicatie & Media

Het belang van geïntegreerde Communicatie & Media

Bureaus en adverteerders zijn doorgeschoten in specialiseren. Naast Reclame, Media en PR bureaus hadden we al online, mobile en zoekmachine bureaus, maar sinds enige tijd ook social- , content – en zelfs influencer bureaus.  Er wordt veel gepraat over media fragmentatie. En dat het communicatie- en mediavak onderhevig is aan verandering door de technologische ontwikkelingen. Klopt, maar er wordt ook misbruik gemaakt van de complexiteit van de markt,  om te rechtvaardigen waarom er tegenwoordig zoveel gespecialiseerde bureaus aan tafel zitten. Ieder bureau lijkt de  business problematiek van de marketeers op te willen lossen vanuit een eigen specifieke domein. Dit werkt contra productief. Het vertraagt het proces,  het is niet efficiënt. En het houdt bovenal geen rekening met hoe gewone mensen zich gedragen in de echte wereld.

Door: Michael Willems

In dit opiniestuk dus geen obsessie voor de next big thing, maar een pleidooi om op een moderne manier geïntegreerd samen te werken, vanuit een echte insight, met een centraal doel en goed idee. Waarom? Integratie wordt al jaren beschreven als de manier waarop alle relevante middelen worden ingezet voor een succesvolle campagne. Maar in de praktijk betekent dit vaak niet dat alle middelen geïntegreerd worden ingezet. Ofwel dat de inzet van deze middelen synergie oplevert, ofwel dat het dat het samengaan van de verschillende onderdelen meer oplevert dan de som der delen.

Ons vak staat bol van de ontwikkelingen. Dagelijks komen er nieuwe media bij en/of wordt een medium gedigitaliseerd. En bij iedere ontwikkeling ontstaat er – vaak terecht – een nieuw specialisme waarvan we afhankelijk worden om dit middel optimaal in te zetten. Maar let wel, naarmate de ontwikkelingen toenemen, worden deze afhankelijkheden alleen maar groter.

Als Marketeer is het is onmogelijk om alles te weten. Maar als je onvoldoende kennis hebt, ben je gemakkelijk te beïnvloeden. Zo hebben we met de toenemende invloed van de specialisten, de afgelopen jaren een aantal hypes kunnen waarnemen: Van Massa Communicatie naar Targetting, Van Push naar Pull of van Adverteren naar Publiceren. Afhankelijk van met wie je praat: de ene specialist of de andere … zal hij (of zij) zal je vanuit zijn (of haar) kennis en ervaring vertellen welke oplossing het beste werkt. Maar zijn dit wel de juiste oplossingen? Of is er teveel focus op gefröbel in de marge? Om aantoonbaar succes te behalen als moet je als merk niet alleen impact maken maar ook massa realiseren. Of het nu gaat om penetratie of communicatie, succes zit in het volume. 50% van 100 is nog altijd minder dan 10% van 1000.

Werken in silo’s limiteert ons denken. Nog dagelijks wordt er onderscheid gemaakt tussen offline en online, merk of performance, reclame of content. De afhankelijkheid van specialisten heeft hen rol de afgelopen periode belangrijker gemaakt. Maar tegelijkertijd is het begrip dat wat zij doen onderdeel is van iets groters hiermee ook evident geworden. Wij proberen het koopgedrag van mensen creatief te beïnvloeden. Maar velen zijn hierbij geneigd om te kijken naar de toekomst met een blik uit het verleden. De potentie van technologische innovaties wordt veelal ingezet, om wat we hadden aan te passen. Commercials worden gebruikt als pre roll, print advertenties worden geplaatst op tijdlijnen. En sinds kort worden er zelfs banners vertoond op abri’s.

Een van de grootste uitdagingen waar ons vak momenteel voor staat, is de vraag hoe we de  verschillende specialisten  optimaal laten samenspelen om effectieve communicatie te ontwikkelen in een wereld die steeds complexer wordt? Het mediabureau van de toekomst speelt hierbij een belangrijke rol. Als een moderne verbindingsofficier brengt zij data en mensen samen en helpt marketeers om in het gefragmenteerde medialandschap regie te voeren over bureaus, exploitanten en technologie bedrijven.

Daarnaast is focus belangrijk.  Enerzijds op onderzoek: Welk effect heeft de moderne wereld (waar het internet alomtegenwoordig is) op het koopgedrag van gewone mensen? Anderzijds op integratie: Hoe kunnen we samen met Communicatie en Media en Techniek dit gedrag van deze mensen (in de moderne wereld) positief beïnvloeden?

Door kennis te centraliseren en strategie, creativiteit, techniek en media bij elkaar te brengen kunnen we meer doen dan doen wat we al deden.  Nieuwe, zinvolle manieren bedenken, om voldoende impactvolle contacten te realiseren met gewone mensen. Om hiermee een belangrijke bijdrage te leveren aan de business.

0

Share This Post

Leave a reply