Jhon van der Ceelen: Dichter bij de Mensch

foto: Francoise van SchaikAdverteren doe je om je doelgroep in beweging te krijgen. Je wilt vooraf alles over die mensen weten om te bepalen waar je moet adverteren. Vervolgens wil je dan weten hoeveel mensen je hebt bereikt en beraakt en in welke mate. Adverteren is mensenwerk, (juist) ook op internet. En wat gebeurt er wanneer je met digitale uitgevers c.q. saleshouses over adverteren praat? Dan praten we volledig langs elkaar heen.

Pakweg 6-7 jaar terug was het lokken van bezoekers naar je website ongeveer de enige reden dat je digitale media in zou moeten zetten. Had je geen website, dan overwoog je sowieso geen digitale campagne. Inmiddels is de digitale markt verder geprofessionaliseerd en hebben we uit meerdere onderzoeken* geleerd dat je digitaal voor meer dan alleen het genereren van traffic kunt inzetten, met name omdat het medium zo meetbaar is. Die onderzoeken leerden ons ook hoe en voor welke doelstelling we internet het meest optimaal konden gebruiken om onze doelgroep te bereiken en beraken.

Dus waarom zetten we digitale media in? We laten advertenties zien aan onze doelgroep en we proberen een bij voorkeur positief effect te bewerkstelligen. Om hen te laten klikken, maar ook om de bekendheid te verhogen of (online) verkopen te realiseren. Oftewel: we willen mensen op gedachten brengen. Mensen beïnvloeden. Mensen in beweging brengen. Kortom, het draait om mensen.

En de vertrouwde parameters views, clicks en CTR vertellen ons helaas niets over mensen, maar alles over advertenties. Het zegt iets over het aantal advertenties dat is getoond (aantal views), hoe effectief de uiting is (aantal clicks) en de verhouding daartussen (CTR). Zeker ook goed om te weten, maar hoeveel mensen hebben we eigenlijk bereikt? Wie hebben we precies bereikt? Met hoeveel waste? En hoeveel mensen hebben gereageerd? Hoeveel hebben er gekocht? En wat vonden ze er eigenlijk van?

En toch blijven veel uitgevers en saleshouses hardnekkig volhouden dat een campagne goed loopt omdat er veel views en clicks zijn gegenereerd. De campagne is bovendien zeer succesvol geweest vanwege de hoger dan gemiddelde CTR. En wat het meest interessant is: de rectangle heeft het beter gedaan dan de banner, want die CTR is hoger. Beste uitgevers, bedankt voor de moeite, maar aan die gegevens hebben we werkelijk niets. Besteed liever je tijd aan het in kaart brengen van resultaten die ons verder helpen, en zorg er voor dat het medium internet de belofte die het in zich draagt écht waar kan maken.

Wat willen we dan wel van jullie weten? Ik wil weten wie je kunt bereiken (of hebt bereikt) in welk volume en tegen welke contactfrequentie. Tenslotte wil ik weten welk effect er is gesorteerd bij de ontvanger met de uitingen die ik inzet en de boodschap die ik uitzend. En dan zou het prettig zijn als de onderzoeken die daarover inmiddels in de markt beschikbaar zijn ook echt bestudeerd worden, zodat het eerstvolgende inkoopadvies van jullie ook voldoet aan de criteria.

Uiteraard denken we hierin graag met jullie mee, dus bij deze de uitnodiging om hier met ons van gedachten over te wisselen!

Toelichting: in onderstaande grafieken wordt een vergelijking gemaakt op basis van CTR en unieke CTR. De verschillen spreken voor zich**.

Gemiddelde CTR per uiting

                                             Figuur 1: Vergelijking formaten o.b.v. CTR

Gemiddelde CTR per uiting

                                                 Figuur 2:b Vergelijking formaten o.b.v. unieke CTR

*De resultaten zijn op te vragen via tessa.warmerdam@mindshareworld.com.
**Niet geheel duidelijk? Laat het ons weten, we lichten het graag toe.

0

Share This Post

Leave a reply