Inzet online video heeft effect!

Inzet online video heeft effect!

Online video heeft een duidelijke toegevoegde waarde bovenop de tv campagne, zo blijkt uit een gezamenlijk onderzoeksinitiatief van Ster, Microsoft Advertising en Mindshare, uitgevoerd door Metrixlab.

Preroll advertising binnen online video heeft een duidelijke toegevoegde waarde bovenop de tv-campagne, zo blijkt uit een gezamenlijk onderzoeksinitiatief van Ster, Microsoft Advertising en Mindshare, uitgevoerd door MetrixLab. De eerste resultaten van dit onderzoek, bestaande uit een basismeting en drie effectmetingen waarvan de derde effectmeting later dit jaar wordt afgerond, tonen aan dat twee aspecten een belangrijke rol spelen voor een succesvolle inzet van online video.

Contactfrequentie van 3
Allereerst blijkt, niet verwonderlijk, dat de frequentie van het zien van de video van invloed is op het verkrijgen van het gewenste effect. In dit onderzoek is het effect van online video commercials getoetst aan de hand van enkele doelstellingen, als bijvoorbeeld de doelstellingen ‘een verhoogde merk- en reclame bekendheid’ en ‘een hogere merkvoorkeur’. Waar bij het eerste contact met de preroll (korte commercial aan het begin van een online video) het effect nog nauwelijks waarneembaar is, stijgen bij het tweede contact het effect op enkele doelstellingen al meer en worden bij het derde contact zelfs de meest zware doelstellingen voldoende gestimuleerd.

Relevantie en waardering
Het tweede aspect dat van grote invloed is op het effect van online video is de waardering van de consument voor preroll. Als de preroll niet relevant geacht wordt, of als men de preroll simpelweg niet leuk genoeg vindt, dan heeft deze ook geen effect op de merkpositie van de afzender. Dit gegeven benadrukt het belang van pretesten des te meer, waarbij prerolls voorafgaand worden voorgelegd aan een selecte groep mensen uit de doelgroep. Daarnaast moet goed worden nagedacht over het mogelijk verloren gaan van de boodschap wanneer prerolls gecreƫerd worden door het terugsnijden van de TV spot. Het onderzoek toont namelijk aan dat de waardering voor de spot afneemt wanneer deze wordt teruggesneden. Het lijkt erop dat de additionele effecten van online videoreclame naast de inzet van tv vooral wordt gevonden in de groep lichte televisiekijkers. Dit punt wordt in het onderzoek nader onderzocht.

Steeds populairder
Uit de basismeting van het onderzoek komt naar voren dat het kijken naar online video’s steeds populairder wordt. Meer dan de helft van de online videokijkers zegt dat zij in het afgelopen jaar substantieel meer online video zijn gaan kijken. Ruim een kwart (26%) van de online videokijkers tussen de 13 en 50 jaar geeft zelfs aan (bijna) dagelijks online video te kijken. De populairste portals onder de online video kijkers zijn YouTube (84%), MSN Video (68%) en Uitzendinggemist (58%). Een andere interessante bevinding uit de basismeting is dat online videoreclame geaccepteerd wordt onder de kijkers. Vrijwel alle (96%) online video kijkers zien liever een gratis online video met een commercial, dan te betalen voor een online video zonder commercial. Deze eerste resultaten geven aan dat online videoreclame zeker een interessant mediumtype is om in te zetten als onderdeel van een multimediale campagne, mits de uiting meerdere keren gezien wordt en de online videoreclame positief wordt beoordeeld door de kijkers. Vooral voor de groep lichte tv-kijkers lijkt het een geschikt mediumtype om effect voor de campagne te realiseren. Met een derde effectmeting later dit jaar rond Mindshare het onderzoek af. Dan komen we opnieuw bij u terug met de belangrijkste resultaten.


Mindshare Business Planning / Research houdt zich bezig met diverse onderzoeken op het gebied van doelgroepen, segmentatie, werking van mediumtypen, en communicatie-effectiviteit zoals pre-testing, tracking, brand health etc. Daarnaast voeren wij analyses uit over return on media investment (ROI) zoals awareness en sales modelling, relatie tussen offline media investment en search resultaten en dergelijke. Voor meer informatie kunt u terecht bij swantje.brennecke@mindshareworld.com of ruben.de.groot@mindshareworld.com.

0

Share This Post

Leave a reply